LÄKEMEDELSBEROENDE. När behandlingen blir sjukdom.