Medlemsanmälan
till Konsumentföreningen Läkemedel & Hälsa

Medlemsavgiften är 0 kronor men naturligtvis tar vi gärna emot frivilliga bidrag.

Förnamn:

Efternamn:

Organisation:

Gatuadress

Postnummer

Ort

E-post: