Välkommen att rapportera till Konsumentdatabasen på Internet
här kan ni lämna rapport om de biverkningar ni upplever.


Kön

Man Kvinna

Ort:

Ålder:

Lämnad av

Användaren Anhörig Läkare Annan

Läkemedel

Orsak varför!

Dos

Börjat (datum)

Slutat (datum)

Rapporterad biverkning 1

Under Efter

Rapporterad biverkning 2

Under Efter

Rapporterad biverkning 3

Under Efter

Övriga Aktuella läkemedel

Andra sjukdomar/tillstånd än ovan nämnda

Den biverkan/effekt jag rapporterat har inverkat på min vardag:

Mycket allvarligt Ganska allvarligt Lite Inte alls

Berätta gärna hur den biverkan har påverkat dig:

Egen storyFRIVILLIGA UPPGIFTER

Namn

Adress

Telefon

Telefax