2003-05-07

PRESSKONFERENS om antidepressiva

2003-01-28

den ökade förskrivningen av antidepressiva mediciner/ Agenda

2003-01-14

KILENs arbete för ökad läkemedelssäkerhet ger effekt

2002-12-05

Danskt läkemedelsföretag vill stoppa KILENs information om biverkningar

2002-11-14

Antidepressiv medicin och alkohol en riskfylld kombination som läkare inte informerar om!

2002-11-05

presentationen av rapporten: Läkemedelsskador och Ansvar

2002-10-24

Europaparlamentet avvisar läkemedelsreklam

2002-10-21

Konsumenter luras av läkemedelsreklam!

2002-09-25

Media grumlar begreppen och gör reklam för läkemedelsindustrin.

2002-09-24

Felanvändning av läkemedel i Sverige och Moldavien

2002-05-08

Konsumentinflytande ger bättre vårdkvalitet

2002-04-24

KILENs 10års jubileum

2002-03-13

Om att öka kunskapen och begränsa biverkningar och skador av läkemedel

2002-01-18

Läkemedelsinformation eller Läkemedelsreklam till folket?

2001-11-06

Antidepressiva läkemedel kan orsaka förlust av impulskontroll och tvångsmässiga självmordstankar.

2001-10-24

Läkemedelsskador och Ansvar Konsumenthearing i Riksdagshuset

2001-10-18

LÄKEMEDELSSKADOR OCH ANSVAR

2001-09-17

Läkare förnekar patienternas biverkningar. VARFÖR?

2001-05-29

Vetenskap kontra verklighet i psykiatrin

2001-01-25

Pressmeddelande - Kilen får tre miljoner!

2000-12-18

PRESSMEDDELANDE från KILEN, måndagen den 18 december 2000

2000-10-27

CRM- Globalt system för konsumenters egna rapporter om biverkningar och skador av läkemedel

2000-08-31

Att nedprioritera konsumentfrågorna i EU-arbetet är ett svek mot demokrati och internationell solidaritet.

2000-01-14

Rörande Landstingsförbundets hemställan om ändring i författning

1999-08-16

Varna bättre för läkemedel!

1999-04-20

Läkemedelsnotan 2010 lika dyr som kostnaderna för biverkningar på psykofarmaka idag.

1999-04-19

Vi har inte tid att inte ha tid

1999-04-16

Tilltro en viktig behandlingsmetod och en grund för ny kunskap

1999-04-15

Bistrare tider på grund av språkförbistring

1999-04-14

200 000 svenskar ofrivilligt beroende av lugnande och sömngivande medel.

1999-04-12

Till priset av vad? Om kostnader och konsekvenser av läkemedelsberoende

1999-03-25

Refuserade synpunkter

1999-03-25

DAGENS PRESSMEDDELANDE gör påskuppehåll till 12 april

1999-03-24

Kombinationer av läkemedel ger oanade effekter, biverkningar och förgiftningar

1999-03-23

KILEN informerar om läkemedel & alkohol

1999-03-22

Vad behöver Du när Du är i kris?

1999-03-19

Abstinens och biverkningar ännu flera år efter avslutad behandling

1999-03-18

Duktig idiot käkar medicin

1999-03-17

Resurser för behandlingsskadade ibland behövs det så lite.

1999-03-16

Det går att sluta 3.

1999-03-15

Konsumentdag utan större festligheter

1999-03-14

Det går att sluta 2.

1999-03-11

Det går att sluta 1.

1999-03-10

Resurser för behandlingsskadade en bristvara

1999-03-09

Besök KILENs hemsida!

1999-03-08

Från genväg till senväg 14 års behandling eller någon att tala med

1999-03-05

När bot blir sot 12. Den sena krisen

1999-03-04

Psykofarmaka läkemedel för kvinnor som är kreativa och duktiga

1999-03-03

De gör som vi gör, inte som vi säger

1999-03-02

Stora kostnader för samhället, då majoriteten av läkarkåren saknar kunskap och kompetens om problemet läkemedelsberoende

1999-03-01

När bot blir sot 11. Förändrat medvetandetillstånd förändrat

1999-02-26

Vem är "dom där" och vi andra?

1999-02-25

Nya trender i marknadsföring av läkemedel

1999-02-24

När bot blir sot 10. Abstinens II

1999-02-23

När bot blir sot 9. Abstinens I

1999-02-22

Människosyn 1999

1999-02-19

Det skulle kunna vara Du&

1999-02-18

Ett nytt läkemedel mot politikerförakt

1999-02-17

När bot blir sot 8. Självmordsbeteenden

1999-02-16

När bot blir sot 7. Isolering

1999-02-15

När bot blir sot 6. Fobiska symtom

1999-02-12

När bot blir sot 5. Toleransabstinens läkemedelseffekten som får sjukdomsdiagnos

1999-02-11

När bot blir sot 4. Förvirringstillstånd är inte säkert demenssjukdom

1999-02-10

När bot blir sot 3. Nedsatt muskelstyrka (men inte muskelatrofi)

1999-02-09

När bot blir sot 2. Nedsatt kondition allvarlig sjukdom?

1999-02-08

När bot blir sot 1. Den önskade effekten

1999-02-05

Bristande kunskap och rädsla föder översittarattityd och dåligt bemötande

1999-02-04

Läkare misstolkar symtom på läkemedelsbiverkningar och feldiagnostiserar Patienter lider och får ingen hjälp.

1999-02-03

Vi behöver en hälso- och sjukvårdens nollvision.

1999-02-02

Lyssna och se Dig omkring, socialminister Lars Engqvist!

1999-02-01

Det är skam, det är fläck på Sveriges baner,&

1999-01-29

Det skulle kunna vara Du...

1999-01-28

KILEN uppmanar läkemedelsanvändare att rapportera om läkemedelseffekter som påverkar i trafiken

1999-01-27

2.Livsstilsmediciner eller livsstils- sjukdomar?

1999-01-26

1.Livsstilsmediciner eller livsstils- sjukdomar?

1999-01-25

Patient eller konsument?

1999-01-22

Läkemedelsbiverkningar är inte detsamma som missbruk!

1999-01-21

&men i Schweiz behövs det och Norge och Holland och England och&

1999-01-20

När blir en biverkan en biverkan?

1999-01-19

Är makten maktlös?

1999-01-18

Hur fan kan detta få pågå år efter år?

1999-01-11

SKA VETENSKAPEN HINNA IFATT VERKLIGHETEN ÄVEN I SVERIGE?

1998-09-01

PRESSMEDDELANDE:"Läkemedelsberoende i ett nordiskt perspektiv" i Tromsø, Norge. NS IV

Tillbaka till topp