2003-05-04

Beträffande Konsumenthearing om förskrivningen av antidepressiva läkemedel.

2003-03-13

Beträffande regeringsbeslut 2002-12-20; bidrag till konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa 3 200 tkr

2002-05-16

KILENs uttalande vid Världshälsoförsamlingen, Geneve, maj 2002

2002-05-16

The KILEN statement at WHA, Geneve, May 2002

2002-04-22

Databas för läkemedelsskador - Svd 22/4 2002

2002-04-12

Information om: KILENs konsumentdatabas för biverkningsrapportering och kampanjen för konsumentrapportering i Dalarna och Stockholm.

2002-03-15

KILEN -NU Mars 2002

2001-08-15

KILEN NU!

2001-04-17

Patienten i fokus eller bara för pengarna?

2001-02-04

Yttrande över Den nya läkemedelsförmånen SOU 2000:86

2001-01-29

Tack! Sverige

2001-01-29

Tack! Världen

2000-11-28

APPEAL SUPPORT KILEN!

2000-11-21

Upprop för KILEN

2000-11-13

Missivbrev yttrande ELIN

Tillbaka till topp