2004-04-19

Anafranil 1

2004-04-19

Anafranil 2

2004-04-19

Att höra de ohörda

2004-04-19

De mest ohörda

2004-04-19

Det du kommer med tror vi inte ett skit på!

2004-04-19

Det tillhör en annan avdelning

2004-04-19

Diagnos efter 20 år

2004-04-19

DOMSLUT

2004-04-19

Du behöver inte oroa dig

2004-04-19

En missil med fördröjd verkan

2004-04-19

En resa genom helvetet

2004-04-19

Ett helt liv i princip förstört

2004-04-19

Gud hjälp mig!

2004-04-19

Jag skulle gärna stämma läkemedelsbolagen

2004-04-19

Jag var inte jag

2004-04-19

Lite svinn får man räkna med

2004-04-19

Livet blev nog inte så enkelt

2004-04-19

Läkemedelsskador vill inte läkarna ta i

2004-04-19

Min son stöttade mig dag och natt

2004-04-19

Omänskligt att leva med

2004-04-19

Ove Bergquist

2004-04-19

Skolan började behandla mig som en brottsling

2004-04-19

Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet

2004-04-19

Sämre än nu har jag aldrig varit

2004-04-19

Tillsatser och färgämnen

2004-04-19

Vi blir inte ens trodda

2004-04-19

Vi som skadats av läkemedel står oss slätt mot s.k. experter

2004-04-19

Värk, värktabletter och värre

2004-04-19

Övermedicinering kan leda till svårdiagnosticerad sjukdom

2002-09-24

MAMMA OCH ÄLDREVÅRDEN. Eller: Hur man förvandlade mamma till ett hjälplöst vårdpaket med hjälp av lugnande medel

2001-03-09

Berättelse från kvinna, 26 år i mellansverige:

2000-03-07

En berättelse om dagens psykiatri; min egen historia

Tillbaka till topp