2002-09-24

MAMMA OCH ÄLDREVÅRDEN. Eller: Hur man förvandlade mamma till ett hjälplöst vårdpaket med hjälp av lugnande medel

2001-03-09

Berättelse från kvinna, 26 år i mellansverige:

2000-03-07

En berättelse om dagens psykiatri; min egen historia

Tillbaka till topp