Medlemmar, före detta medlemmar och blivande medlemmar!

KILEN finns och KILEN behövs!

Ropen på hjälp, kunskap och stöd är desamma idag som när vi startade för 20 år sedan.
Inget har förändrats, kunskapen ute i vården är alltjämt skrämmande låg och risken att fara illa psykiskt och fysiskt är stor för den som söker hjälp inom vården.
KILENs unika kunskaper och erfarenheter behövs i större utsträckning idag än någonsin tidigare. KILENs respekt för patienters och konsumenters erfarenhet behövs också i större utsträckning än någonsin tidigare.
KILENs unika initiativ behöver tas tillvara och utvecklas: konsumentrapportering av läkemedelsbiverkningar; tillvaratagande av ungdomars erfarenheter, frågor och kunskapsbehov om läkemedel; granskning av de myndigheter som har som uppgift att skydda oss och att utveckla kunskap och, inte minst, det direkta stödet och kunskapsförmedlingen till läkemedelskonsumenterna.
Vi har sett vad kunskap kan göra sedan starten för 20 år sedan och vi tänker fortsätta att bygga och sprida kunskap för en säkrare läkemedelsanvändning. KILEN har idag all sin kraft i medlemmarnas ideella och ekonomiska insatser och vi kan bara fortsätta och utveckla vårt arbete med din hjälp.
Stöd KILENs verksamhet genom att betala medlemsavgiften för 2011. Du kan se mer information om initiativet på https://cheap-papers.com/.

Årsavgiften är:
150 kronor för medlemskap
1000 kronor för stödmedlem
X kronor är frivillig avgift som du själv bestämmer hur stor den är

Föreningens plusgironummer är: 45 99 84-1
För KILENs styrelse
Jan Albinson, Kersti Andersson, Lena Westin
Ändrad 2011-04-16


Meddela oss Din mailadress, så vi kan ha fortsatt kontakt!!

”Recept för vården”

"Recept för vården" är titeln på en bok som kommit till stånd genom ett samarbete mellan KILEN och Jane Cederqvist. Beställ den genom oss. En god present till dig själv eller till dem du känner samhörighet med. Pris: 200 kr + porto
Ändrad 2009-02-07


”Utred sambandet läkemedel - våld”

Svar från Socialdepartementet 2008-02-05

Med bifogat svar på riksdagsfråga 2007/08:508.
Citat:”att det redan idag finns ett omfattande arbete för att följa upp och åtgärda eventuella bieffekter av läkemedel finner jag för närvarande inte skäl...”


Ny skrivelse till Socialministern. 1/12 2007

Skrivelse till Socialministern. 10/9 2007


Ändrad 2008-02-28


LÄKEMEDEL - En folkhälsofråga
Får vi rätt medicin?
Vad styr utvecklingen?
Marknad eller behov?

Konsumenthearing om rationell läkemedelsanvändning 24 oktober 2007
Riksdagen
Program (uppdaterat den 10 oktober)

Svar på fyra frågor från medverkande, deltagare och övriga

Ändrad 2007-11-12


Vem har ansvar för informationen om läkemedel till ungdomar?

Pressmeddelande från KILEN
Ändrad 2007-08-23


Tidigare pressmeddelanden hittar du
under rubrik Arkiv-Pressmeddelanden

Läkemedelsberoende - ett Folkhälsoproblem!


Om Föreläsningar, Utbildningar, Metodutveckling och Handledning.


Ändrad 2007-08-30

Nytt nummer av Konsumentrapport!
Där vi berättar om dagsläget och framtiden.

Hjälp oss att rädda hemsidan, konsumentdatabasen och rådgivningen!
Pengar är allt som behövs.
Betala in till KILEN - Konsumentföreningen Läkemedel och Hälsa på plusgiro nummer 45 99 84-1.
Skriv “STÖD” på talongen


Ändrad 2007-03-09


Meddela oss Din mailadress, så vi kan ha fortsatt kontakt!!

Vad händer med KILEN nu? LÄS MER!

Tisdag 30 januari debatterades KILEN i P4 Extra efter kl. 14.00. Lyssna här!
Ändrad 2007-02-01


Producentobunden läkemedelsinformation!


Ändrad 2007-02-16


Säg NEJ till kränkande särbehandling av läkemedelsberoende

Är historien bekant? Läs mer och reagera!
Ändrad 2007-02-01


BBC sände den 29 januari 2007 ett uppföljande program om Seroxat. Det hittar Du på: Drug company 'hid' suicide

BBC gjorde i oktober 2002 ett intressant program om Seroxat. Det hittar Du på: Antidepressants can be addictive
Den 11 maj 2003 gjordes en uppföljning: Seroxat: E-mails on the edge
med efterföljande diskussion: Seroxat on the edge

Programmet sändes i SVT1 i juli 2003. I efterföljande debatt medverkade företrädare för KILEN.
Ändrad 2007-02-28


Många blir sjuka av läkemedel.

Läs artikel av Åsa Moberg

Ändrad 2007-01-17


TV4 hade inslag om antidepressiva, söndagen den 12 nov. 2006.

Här kan Du se inslagen.

Nyheterna 1
Nyheterna 2
Nyhetsmorgon

Ändrad 2006-11-23


Har vi koll på läget?

6 december 2006
30 november 2006

Ändrad 2006-12-07


Delta i kampen mot antibiotikaresistens!

Hjälp oss att samla kunskap om antibiotikaanvändningen genom att svara på följande frågor!

Ändrad 2006-11-27


Survey shows some students only get 1-2 hours education about drug promotion during professional training

Educational initiatives for medical and pharmacy students about drug promotion: an international cross-sectional survey by Barbara Mintzes. Read the survey here and see the HAI web at www.haiweb.org

Ändrad 2006-08-31


Patients´reporting of adverse reactions

Outcomes of a seminar organised by Health Action International Europe, 26 May 2005
KILENs presentation. How do they report?
a comparison between professional and consumer reports on Sertralin /Zoloft

Ändrad 2005-11-17


Konsumentrapportering om läkemedel

Policy och Praktik.
Konsensusdokument antaget vid den Första Internationella Konferensen
i Sigtuna, Sverige, år 2000.
Här i svensk översättning.
Via den engelska sidan hittar Du andra språk: engelska, spanska, ryska och swahili.
Ändrad 2006-03-14


”Beroendeskapande läkemedel - ett folkhälsoproblem som ökar.”

Rapport skriven i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut av
Ulf Jonasson och Birgitta Jonasson
Ändrad 2006-04-26


Vem talar egentligen EU-kommissionen med?

Representerar det av EU-kommissionen tillskapade Europeiskt Patientforum verkligen patienternas intressen?
HAI (Health Action International) presenterar sina synpunkter i rapporten “Does the European Patients´Forum represent patient or industry interests. - A case study in the need for mandatory financial disclosure.”
Läs rappporten här !
Ändrad 2006-02-17


Konsumentrapport 2, juni 2006 finns här.


Citera gärna KonsumentRapport, men glöm inte att tala om var uppgiften kommer ifrån!
Om ni vill återge en artikel, helt eller delvis - ta kontakt med oss på KILEN!


Ändrad 2006-06-12

Läs tidigare nummer under
rubrik Tidningsarkiv

”Consensus Statement”

A Report from The Youth and Medicines International Conference Marholmen, Sweden, June 1-3, 2005
Full report and DVD may be ordered from KILEN at mailadress:
Ändrad 2006-01-30


AKTUELLT - VARNINGAR. November 2005.
AKTUELLT - VARNINGAR. December 2005.

Ändring av informationstexter på antidepressiva läkemedel uppmärksammas inte av Läkemedelsverket.

Fråga från Läkemedelsverket och KILENs svar den 16 november
Läkemedelsverket informerar på sin hemsida den 17 november /http://www.mpa.se/observanda/obs05/051117_antidepressiva.shtml
Ändrad 2005-11-18


Apoteksmarknaden i Sverige

Enkäten om konsumenten och Apoteket som legat här på sidan är nu klar.
Läs sammanfattningen eller
Hela rapporten
Ändrad 2006-02-17


”YOUTH and MEDICINES”, 1- 3 juni 2005

Internationell konferens
Consensus Document
The background, program and material from the conference (Answers to the 4 questions, abstracts and other material)
The concensus document is published in Uppsala reports July 2005 at the following adress: http://www.who-umc.org/pdfs/UR30.pdf
Report and DVD may be ordered from
Ändrad 2006-01-25