Utskriftsvänligt

Ändrad 2005-07-11

Läkemedelslista

 

Här finner Du förteckningar för några grupper av läkemedel.

De kan skapa beroende och kan bli svåra att sluta med eftersom de ger abstinensbesvär.

Observera att de medel som finns på listorna är viktiga läkemedel. Som alla läkemedel har de vissa biverkningar och både patient och läkare måste vara uppmärksamma. Skadan av läkemedlet får inte vara större än nyttan. Läkare och patient skall regelbundet följa vad som sker vid användning av läkemedel.

Antidepressiva

Benzodiazepiner, lugnande/ sömngivande medel

Neuroleptika

Smärtstillande medel

Om Du vill veta mer om ett särskilt läkemedel så sök i FASS.se där läkemedelsföretagen informerar om sina produkter.

Under rubrik "Konsumentrapporter" finner Du biverkningsrapporter som kommit till oss och samtidigt en jämförelse med FASS.