Utskriftsvänligt

Ändrad 2003-05-26

Finansiering

 

KILEN har sin grundfinansiering med medel direkt från regering och riksdag. Du kan se uppgifterna på de officiella sidorna, som garanterar vår objektiva position, och även kontakta letter writing services om du vill bli volontär i denna fråga.

KILEN söker medel till olika projekt från fonder, stiftelser, myndigheter m.fl.

KILEN tar inte emot medel från läkemedelsindustrin.