Utskriftsvänligt

Ändrad 2006-09-06

Presentation

 

Vad är KILEN?

KILEN Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa grundades 1992. Redan då med 17 års erfarenhet av arbete med biverkningsdrabbade.Således hjälper vår sida, liksom den teoretiska informationen från https://buy-essays-now.com/ inte bara människor i deras sökande efter användbar information, utan marginaliserar inte beroendet som orsakas av piller, utan försöker lösa de problem som är förknippade med detta.

Arbetet har alltid haft två inriktningar. Den ena att ge råd, stöd och behandling för människor drabbade av läkemedelsberoende och andra biverkningar. Den andra att sprida de kunskaper vi vinner i arbetet till alla de grupper som berörs, vilket i vårt fall innebär en spridning till i stort sett hela samhället.

Förutom en tidvis mycket omfattande föreläsnings- och utbildningsverksamhet har vi under åren arrangerat ett flertal större konferenser. Så arrangerade vi t.ex. 1995 den första konferensen om "Läkemedelsberoende i ett nordiskt perspektiv", som sedan kom att följas av ytterligare tre konferenser på temat i olika nordiska länder.

Då vi 1998 och 99, vid internationella konferenser, fick möjlighet att presentera våra erfarenheter av läkemedelsanvändares egna biverkningsrapporter väcktes ett stort intresse. Detta intresse tillvaratog vi genom den första internationella konferensen "Consumer Reports on Medicines" som hölls i Sigtuna hösten 2000. Resultaten av denna konferens är ett omfattande internationellt nätverk bestående av både myndigheter och konsumentorganisationer som alla verkar för att utveckla arbetet med biverkningsrapportering och ökad läkemedelssäkerhet. Detta arbete har ett starkt stöd i WHOs program för "Essential Drugs and Medicines Policy".

Här hemma har vi genomfört ett stort antal projekt som dokumenterats i olika skrifter, nämnas kan "Av hänsyn till andra om kvinnor och läkemedel", "Mänskligt möjligt ett projekt för livet", "Till priset av vad? Om kostnader och konsekvenser av läkemedelsberoende".

Vidare har vi bl.a. aktivt drivit arbetet för ökad information om läkemedel och trafik och har skrivit den informationsfolder om detta som idag finns på apoteken.

I november 2001 arrangerade vi, tillsammans med Sveriges Konsumentråd och med stöd av samtliga riksdagspartier, en konsumenthearing med rubriken "Läkemedelsskador och Ansvar".

Grunden för vårt arbete är den dagliga kontakten med råd- och hjälpsökande. Idag utgörs det av ett erfarenhetsmaterial byggt på möten och kontakter med mer än 35 000 människor med egna läkemedelsproblem och därutöver lika många anhöriga och professionella.

KILEN har i dag sin grundfinansiering med medel direkt från regering och riksdag.

KILEN är representerat i styrelsen för HAI Health Action International samt i styrelsen för Sveriges Konsumentråd.

KILEN är ansvarig för samordningen av nätverket CRM Consumer Reports on Medicines.

KILEN har för närvarande samarbetsprojekt med Drug Info Moldova i Moldavien samt med ProConsumers i Mozambique.

 

KILENs grundstenar

* HOPP

* SOLIDARITET

* KUNSKAP

 

KILEN

" är ett kompetenscenter som utvecklar konsumentkunskap i läkemedels- och
hälsofrågor

" arbetar över nations- och professionsgränser

" arbetar för att konsumenternas, d.v.s. allas våra erfarenheter tas tillvara
och blir styrande för utvecklingen

" arbetar för att de som drabbats av biverkningar och behandlingsskador ska
hållas skadeslösa

" arbetar för att skapa en dialog mellan konsumenter och producenter inom
hälso- och sjukvård

" bygger ny kunskap med konsumenternas erfarenhet, forskning och
vetenskap i syfte att bistå och skydda konsumenten

" förmedlar kunskap på alla tänkbara sätt till envar som är intresserad

" ger stöd, hjälp och råd