Utskriftsvänligt

Ändrad 2003-05-26

KILENs konsumentdatabas för biverkningsrapportering

 

Rapportera själv alla misstänkta biverkningar till KILENs konsumentdatabas

För ökad kunskap om läkemedel och en säkrare läkemedelsanvändning

En information till Dig som vill dela med Dig av Dina erfarenheter av läkemedel.

Vi behöver läkemedel

Vi behöver läkemedel, för att lindra symtom och, ibland, för att bota sjukdomar. För många skulle livet bli outhärdligt utan läkemedel och samtidigt kan vi konstatera att många känner oro för att använda dem.

Denna oro har sin grund i att vi inte vet tillräckligt mycket om de läkemedel vi använder. Vi behöver alltså inte bara läkemedel utan också kunskap om dem. Om deras effekter och biverkningar. Vad vi kan förvänta oss av dem och vad vi inte ska förvänta oss.

Vi behöver kunskap

En ökad kunskap, minskar inte bara vår oro utan bidrar också till att vi använder läkemedlen på rätt sätt.

För att få kunskap måste vi för det första fråga. Fråga vår läkare, fråga på apoteket och ta del av den information som följer med medicinen.

Ibland upptäcker vi att det inte räcker, att vi inte får svar på våra frågor. Skälet kan vara att den kunskap vi söker inte finns hos dem vi frågar, den kanske inte finns någonstans. De effekter eller biverkningar vi får av ett läkemedel kan faktiskt vara helt eller delvis okända. Det är idag svårt att få dessa nya kunskaper erkända och kända och det är här KILENs konsumentdatabas kommer in. Vi tar vara på den primära kunskapskällan, vi tar emot läkemedelsanvändarens egna erfarenheter.

Vi tar naturligtvis också emot rapporter från anhöriga, sjuksköterskor, apotekspersonal och läkare.

Vi bygger ny kunskap

Rapportera effekter, misstänkta biverkningar eller utebliven effekt av Dina läkemedel direkt till KILENs konsumentdatabas. Per post, e-post, telefon eller via internet. Vi tar väl vara på allt Du har att berätta, sammanställer det och skapar en obunden kunskapsbas vars resultat är tillgängliga för alla.

Hur du rapporterar

Vill Du dela med Dig av Din erfarenhet kan Du göra det direkt här på hemsidan eller på vår rapportblankett, som Du kan få från KILEN.

Du kan också ringa till oss och berätta.

Adresser och telefon finner Du på kontaktsidan.

Vad Du rapporterar

Vi ber Dig ange följande:

Datum

Kön
Ålder
Bostadort/län

Ange om du är

Läkemedelsanvändaren
Anhörig
Läkare
Annan, yrke

Berätta sedan vilket läkemedel det gäller

Dos per dag
Varför det är förskrivet, för vilken diagnos
Användningstid: började datum - slutade datum

Ange därefter vilka effekter eller biverkningar du noterat eller misstänker. Vi ber Dig särskilt att tala om om de uppkom under användning eller efter avslutad medicinering.

Komplettera med uppgifter om Du/den det gäller samtidigt använder andra läkemedel eller har andra diagnoser än den som nämnts ovan.

Bifoga gärna uppgifter om namn, adress, telefon och ev. e-postadress, även om detta är frivilligt.

OBS! När Du upplever biverkningar av läkemedel, berätta det även för Din läkare.

Bemötande, information, med mera

Tycker Du att det finns mer att berätta än bara om läkemedelseffekter t.ex. hur Du har blivit bemött, vad Du fått (eller inte fått) för information, vilka alternativ Du erbjudits eller vad som helst i övrigt som Du anser viktigt berätta det för oss.

På KILEN är vi intresserade av allt som rör hälso- och sjukvårdens alla delar.

Vi menar att "Patienten i centrum" och "Patienten har rätt" inte får bli tomma slagord. De ska vara levande realiteter i vårdens vardag.

Biverkningar?

Biverkningar är något som alla läkemedel kan ge, både dem vi får på recept av läkaren och dem vi kan köpa själva på apotek och i hälsokostbutiker.

I de flesta fall är biverkningarna av övergående art och vi betraktar dem som rimliga i förhållande till de positiva effekter vi får av vårt läkemedel.

Men vi människor reagerar mycket olika på läkemedelsbehandling och vi gör också olika bedömningar av vad som är rimligt och vad som inte är det.

Idag har vi ett system för biverkningsrapportering där enbart läkare får rapportera. Detta system skyddar oss mot en stor del allvarliga biverkningar, men det har också sin brister. Relativt få rapporter sänds årligen in till Läkemedelsverket och den tid som ett läkemedel är föremål för särskild uppmärksamhet är kort, endast ett år.

Vi behöver ett kompletterande system, som kan bredda och fördjupa bilden av biverkningars förekomst och vilka konsekvenser de egentligen får. Vi behöver läkemedelsanvändarens egna erfarenheter och bedömningar av vad som kan misstänkas vara biverkningar. Vi behöver också användarens egen erfarenhet av vilken betydelse en misstänkt biverkan får i vardagslivet.

Rapportera!

Vi ber Dig som använder läkemedel eller som är i nära kontakt med den som använder läkemedel att rapportera alla misstänkta biverkningar till KILENs konsumentdatabas. Sänd oss en rapport även om det bara är en vag misstanke eller en "lätt" biverkan.

Varje rapport är välkommen och kan innebära att helt ny kunskap skapas.

KILENs konsumentdatabas

har utvecklats och handhas av KILEN - Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa.

Vi har arbetat med att ta vara på läkemedelsbrukares erfarenheter av läkemedel sedan 1975.

Sedan vår internationella konferens, Consumer Reports on Medicines, hösten 2000, har ett omfattande nätverk av projekt vuxit fram i världen. Projekt, som i linje med vårt eget arbete, syftar till att ta emot biverkningsrapporter direkt från läkemedelsanvändarna. Som samarbets- eller diskussionspartner i detta nätverk har vi idag såväl myndigheter som konsumentorganisationer. Vi kan nämna sådana som WHO Essential Drugs and Medicines Policy i Geneve, Uppsala Monitoring Centre i Uppsala, PharmaWatch i Canada, DrugInfo Moldova i Moldavien, ProConsumer i Mozambique och många fler.

Genom KILENs mångåriga arbete är Sverige idag i en ledande position när det gäller konsumentrapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Då vi nu inleder arbetet med att brett informera om denna möjlighet att rapportera biverkningar kan vi alltså säga att Din rapport är en viktig del i ett internationellt arbete för ökad kunskap och ökad säkerhet vid användningen av läkemedel.

.