Utskriftsvänligt

Ändrad 2003-05-26

Finansiering

 

KILEN har sin grundfinansiering med medel direkt från regering och riksdag.

KILEN söker medel till olika projekt från fonder, stiftelser, myndigheter m.fl.

KILEN tar inte emot medel från läkemedelsindustrin.