Stockholm den 3 oktober 2001

Läkemedelsskador och Ansvar

Med hänvisning till Ert brev från den 14 september i år angående läkemedelsskador och Ansvar och de frågor som behandlas i brevet bör följande uppmärksammas.

* Sverige är ett av de få länder där läkemedelsindustrin har försäkrat läkemedelsanvändarna mot biverkningsskador. Försäkringen täcker läkemedel avsedda för människor, även preparat och placebo som ges i kliniska studier.

* En läkemedelsskada kan ersättas om alla villkor i försäkringen är uppfyllda. Ersättningen utbetalas oavsett vem som anses ha vållat biverkningsskadan.

* Läkemedelsförsäkringen finns sedan 1978 och bekostas av läkemedelsindustrin. Företagen ansluter sig frivilligt till Läkemedelsförsäkringsföreningen, LFF, som i sin tur betalar

försäkringspremie till ett försäkringsbolag. LFF har försäkrat läkemedelsindustrins åtagande att ge ersättning vid läkemedelsskada.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Ulf Edstedt

Nästa svar