2001-10-11

 

3. Hur ser Din organisations uppdrag ut?

Sedan den 1 juli 2001 har vi inte något särskilt uppdrag att följa utvecklingen av läkemedelsberoende.

Inom ramen för sakområdet psykisk hälsa, kan frågan möjligen inrymmas perifert, men några särskilda insatser på området är inte aktuellt.

Med vänlig hälsning

Anneli Kastrup

Ansvarig för sakområdet psykisk hälsa

Enheten jämlikhet och hälsa

Statens Folkhälsoinstitut

Nästa svar