KILEN arbetar med råd, stöd och kunskapsspridning rörande läkemedel, biverkningar och beroende.