KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 söndag den 1 april 2001

Upprop

UPPROP TILL LÄKEMEDELSSKADADE ÄN EN GÅNG.
Arbetet för att få till stånd en rättslig process för upprättelse av människor som skadats av beroendeframkallande läkemedel fortsätter. Björn och Bo som tagit initiativet till arbetet har nu valt ett nytt (och aktivt) juridiskt biträde, Advokatfirman Michael Wilensky AB, i Malmö.
Vi uppmanar alla er som fått livet helt eller delvis förstört av de aktuella läkemedlen att kontakta Björn och Bo. Detta enorma problem kan inte få vila bara på de drabbades axlar.
Det är dags för upprättelse.ALLMÄNT UPPROP ÅR 2001!

TILL ALLA SOM SKADATS AV BEROENDEFRAMKALLANDE LÄKEMEDEL.

Vi är några stycken i Lund och Skåneregionen som tröttnat på läkemedelsindustrin och läkarnas slentrianmässiga förskrivning av beroendeframkallande läkemedel (lugnande, sömngivande och smärtstillande medel, som bensodiazepiner, analgetika etc.).

Vi har själva suttit fast i ett beroende som orsakat mycket lidande och några av oss försöker komma ur sitt beroende, oftast ett s k ordinerat lågdosberoende. Vi har även känt avgiftningsenheternas nonchalanta attityder. Snabbavgiftningar och förnedring och trots att det i de flesta fall handlar om ett ordinerat beroende behandlas vi och diagnostiseras som missbrukare. Förmodligen för att läkaren skall frånhända sig sitt ansvar och lägga skulden på patienten. Som missbrukare och inte som patient blir man totalt rättslös!

Patienten har tydligen inga större rättigheter utan vi uppfattar det som att det går ut på att skydda läkarkåren och dess tillsynsmyndighet samt läkemedelsindustrin.

Många läkares oförstånd till de svåra abstinensbesvär som kan uppstå både under pågående behandling och vid ett utsättandet av medicinen bidrar till att någon adekvat hjälp är svår att finna.

Vi känner att vi förlorat mycket av livet. Försakat familj, barn samt halkat ur det sociala livet. Dessutom har det många gånger kostat oss vårt arbete, långvariga sjukskrivningar för diffusa symtom och ingen av oss drabbade mår bra vare sig psykiskt eller fysiskt. Skall man gå sjukskriven flera år för att man fått fel medicinsk behandling?

RFHL började kartlägga symtombilden redan i början av 70- talet. Därför vänder vi oss till KILEN och RFHL för att via dessa etablerade organisationer få hjälp att nå ut med vårt budskap.

Vi söker upprättelse. Kräver vårt människovärde. Nu känner vi oss rättslösa. Många av oss sitter fast i ett beroende och vi vet ej hur vi skall komma ur det. Någon större hjälp från den etablerade medicinska vetenskapen kan vi inte förvänta oss. Vi har försökt. Trots allt finns det vissa läkare, som stöder saken och vill förhoppningsvis stå på vår sida!

Nu har vi valt, att via Advokatfirman Michael Wilensky AB i Malmö, stämma de som bär ansvaret. För att nå framgång måste vi agera kollektivt för att få till stånd en större rättsprocess, samt få tillgång till bättre vård, avgiftning, eftervård, ersättning för förlorade arbeten, förlorade år mm. Vi har nu alltså nu vänt oss till en ny Advokatfirma Michael Wilensky i Malmö, viken bla. företrädde de blödarsjuka i programmet "Granskning". Juristhuset Henning Sjöström i Stockholm tycks ha för mycket arbete och ej tid att agera nu i vårt fall.

De som vill komma med i arbetet kan ringa nedanstående telefonnummer. eller E-postadress för vidare information. Den nya processen kommer först att bygga på 1-2 " Pilotfall " inom kort, med en stor kompetensuppbackning! Vi syftar till att bl.a. säkerställa de drabbades rätt till kompensation för de skador, som ett läkemedelsberoende givit upphov till, rätten att behålla arbete, ej förtidspensioneras, rehabilitering, mm!

Ni som fastnat i ett beroende, utvecklat tolerans, ej använt medicinen i berusningssyfte eller missbruk och trots detta hamnat i ett beroende bör förena er med oss. Det är enbart vi, som upplevt vanmakten, som kan berätta om detta i en kommande rättsprocess.
Tillsammans kan vi bli en stark, homogen grupp med erfarenhet och kompetens som kan väcka debatt och sprida budskapet till andra som fortfarande lider av en orsak som de kanske inte känner till.

KILEN och RFHL har kompetens. Problemet är stort och många läkare, tillsyningsmyndighet och läkemedelsindustri vågar inte lyfta fram fakta i ljuset. Programmet " Granskning" har gett oss nytt hopp att förstånd skall gå före oförstånd.


Kontakta KILEN, Jan Albinsson, tel. 08-6960100 eller
Advokatfirman Michael Wilensky AB, Stortorget 17, 211 22 Malmö, tel. 040-350140,
E-mail: [email protected]

Du kan även få information om du E-postar till: Bo, mailto: [email protected] eller
Björn, mailto: [email protected]

Bra information om de beroendeskapande medlen finner Du på
http://www.beroendesidan.nu
http://www.rfhl.se/uppsala och
https://kilen.org
Tillsammans blir vi starka och kan nå långt i en kommande rättsprocess. Du behövs!
Med vänlig hälsning

Björn & Bo

Viken dumhet som helst kan bli vetenskap under en doktorshatt.

  

Tillbaka till topp


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: