KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 


LÄKEMEDELSBEROENDE - ETT ORDINERAT BEROENDEUngefär 3,5 miljoner recept på beroendeframkallande psykofarmaka (lugnande och sömngivande medel) expedieras årligen över de svenska apotekens diskar.

90 procent av dessa läkemedel skrivs ut av läkare i öppenvården.

Cirka 1 miljon svenskar bedöms årligen vara i behov av lugnande och sömngivande medel. De flesta kommer att få den bedömningen av en allmänpraktiserande läkare. 80 procent av dem kommer inte att få någon diagnos - bara läkemedel.

2/3 av dem som får dessa medel är kvinnor.

Mer än hälften av dem som får medlen är över sextio år.

Hur många av dem som får lugnande och sömngivande medel i år kommer därmed att inleda ett liv i beroende?

Enligt våra beräkningar är 200.000 personer i Sverige beroende av lugnande och sömngivande medel på ett sådant sätt att de behöver någon form av hjälp för att sluta med tabletterna.
Psykofarmakaberoendet är av sådan karaktär att dessa människor löper stor risk att utveckla psykiska, fysiska och sociala handikapp.
De kommer att behöva hjälp för att bryta sitt beroende. De flesta kommer inte att få sådan hjälp eftersom deras problem anses vara ren inbillning eller utslag av en bakomliggande sjukdom.
Psykofarmakaberoendet är ett folkhälsoproblem, som skär igenom hela samhället. I vår verksamhet möter vi företagare, tjänstemän inom näringsliv och offentlig sektor, akademiker, hantverkare, vårdpersonal, arbetare ur LO-facken, pensionärer, förtidspensionärer och arbetslösa.

Varför får människor lugnande och sömngivande medel?

Bland de diagnoser KILENs klienter fått av läkare finner vi till exempel: Ångest, neuros, sömnsvårigheter, insomnia (sömnlöshet), oro, psykisk insufficiens, men de flesta har inte fått någon diagnos alls.
När våra klienter berättar vad som förde dem till läkaren som gav dem psykofarmaka ser vi att skälet till förskrivningen vanligen vara reaktioner på:
Ensamhet
Flyttning till annan ort
Misshandel
Skilsmässa
Anhörigs död
Psykoterapeutisk behandling
Pressade arbetsförhållanden
Alkoholmissbruk
Pubertetsproblem
Klimakteriebesvär
Missfall
Ekonomiska problem

Genom åren har vi alltså funnit att de flesta av våra klienter har inlett ett mångårigt bruk av psykofarmaka vid naturliga reaktioner på vanliga livskriser som alla människor möter.

"Det är som om själva livet vore en sjukdom som ska behandlas med piller." Klient vid KILEN

Vad innebär det att vara beroende av lugnande och sömngivande medel?

Det innebär en smygande eller plötslig insikt om att man inte kan leva utan sina tabletter. Ur denna insikt kommer tanken att man inte är som andra, att man är en sämre sorts människa. Ur den tanken kommer i sin tur skamkänslor och försök att dölja sitt tablettberoende för alla. Att ständigt försöka dölja det man uppfattar som sitt sanna jag- "en som inte klarar sig själv" - leder till ångest. Så småningom kan många andra symtom dyka upp. Fobier, minnesstörningar, ständig trötthet, passivitet, osäkerhet om vem man är och så vidare. Ur de psykiska handikappen utvecklas de sociala. Man drar sig undan vänner och bekanta för att undgå att dessa upptäcker att man är beroende av piller. Många får också uppleva fysiska symtom av olika svårighetsgrad, som till exempel: muskelkramper, synstörningar, ryggvärk, skakningar, magbesvär med mera.

Allt detta kan komma oberoende av dosens storlek.

Att tala med någon om dessa problem ter sig för de flesta fullständigt omöjligt. Lidandet får därför fortsätta i tysthet och kan utveckla sig till ren invaliditet.

"När vi tar våra tabletter vågar vi, men vill inte förändring. När vi inte tar våra tabletter vill vi, men vågar inte förändring". Klient vid KILEN.

Vad innebär det att sluta med lugnande och sömngivande medel?

Den som försöker sluta med tabletter efter att ha tagit dem i några månader eller flera år kan få uppleva att de ovan nämnda symtomen blir mycket värre. Kanske kommer det till ännu fler svårigheter. Rädslan ökar, ångesten blir till panik och oftast finns inte ens någon som tror på det man berättar.
Dessa upplevelser är inte tecken på att man utvecklat en ångestsjukdom bakom tablettberoendet. De är tecken på att man fått läkemedelsabstinens.
Den abstinensen är till stora delar okänd av andra än dem som gått igenom den och behandlas i värsta fall med nya och högre doser av det medel man försöker sluta med.
Tablettabstinens ska inte behandlas med psykofarmaka, lika lite som baksmälla ska behandlas med alkohol.
Liksom andra abstinenser går tablettabstinensen över utan behandling. Viktigt att minnas är dock att den är mer långdragen än abstinensen på alkohol eller illegal narkotika.
Viktigt är också att veta att den har en tendens att komma tillbaka gång på gång, ibland under så lång tid som många månader.

Några vanliga abstinenssymtom är följande:

Sömnstörningar.
Spänningar i huvud, nacke och axlar med åtföljande värk.
Kramper, ryckningar och andra muskelbesvär.
Överkänslighet för ljus, ljud, lukter och beröring.
Magbesvär.
Ångest.

Fobiska symtom.
Yrsel.
Depression.

Dåligt minne och koncentrationssvårigheter.
Trötthet och extrem utmattning.
Rastlöshet.
(se vidare om Abstinens)

"Kom ihåg att säga till folk, att tablettabstinensen går över och att det är värt besväret för att sedan få leva sitt eget liv, utan fångenskap och förnedring. "Klient vid KILEN.

Några råd till den som tänker sluta med tabletter

" Tag det lugnt! Det säkraste sättet att få en uthärdlig abstinens är att långsamt trappa ned till noll. Du kan till exempel använda Dig av den metod som beskrivs i vår lilla folder " DET GÅR ATT SLUTA". Du kan beställa den från oss på KILEN.
" Se till att ha någon att prata med.
" Drick inte alkohol under nedtrappningen.
" Undvik sjösjukepiller och liknande.
" Var försiktig med hostmediciner och smärtstillande medel.
" Var överhuvudtaget noga med att ge akt på Dig själv och Dina egna reaktioner på läkemedel och annat, många upptäcker att de blivit extremt känsliga.
" Var försiktig med stimulantia som kaffe, te, tobak och coca-cola.
" Drick mycket. Vatten är alltid bra, nyponsoppa och blåbärssoppa har många funnit utmärkta.
" Även om aptiten är dålig, försök äta regelbundet och väl sammansatt.
" Se upp med blodsockerhalten, ha gärna druvsockertabletter med Dig.
" Pressa Dig lagom. Vila! Lyssna och lita på Din kropps signaler.
" Dämpa inte abstinensbesvären med en tablett. Det förlänger och försvårar abstinensen.
" Håll ut! Kom ihåg att abstinensbesvären går över.
" Blir du rädd och orolig - kontakta KILEN.

"Nu har jag bestämt mig för att i fortsättningen vara beroende av mina egna känslor och tankar - det tror jag är bra." Klient vid KILEN.


Preparatförteckning, lugnande och sömngivande medel

Här nedan har vi förtecknat de vanligaste beroendeframkallande läkemedlen ur gruppen psykofarmaka, samtliga är så kallade bensodiazepiner.
Alopam
Apodorm
Apozepam
Diazepam
Dumozolam
Flunitrazepam
Halcion
Librax
Librium
Mogadon
Nitrazepam
Oxazepam
Rohypnol
Sobril
Temesta
Tranxilen
Triazolam
Valium
Xanor

En viktig fråga är naturligtvis om dessa medel är farliga i sig. Som svar kan sägas att rätt använda, det vill säga - lägsta möjliga dos, under kort tid och med god information till patienten - är de inte farligare än andra verksamma läkemedel. Det farliga med dem är dels den slentrianmässiga förskrivningen och konsumtionen, dels att patienten oftast får en dålig information om dessa läkemedel och deras risker.
Det farliga är inte att dessa medel finns utan ligger i hur de används.

Andra läkemedel

Många andra läkemedel, såväl andra psykofarmaka som smärtstillande medel, kan framkalla abstinensreaktioner efter en tids användning. Särskilt antidepressiva innebär risker i detta sammanhang och dosen på dem bör alltså trappas ned mycket långsamt. Eftersom abstinens på denna typ av läkemedel förnekas nästan helt så finns det stor risk att Din läkare har svårt att förstå det som händer Dig, men försök ändå få vederbörande med i Ditt arbete, ni tjänar båda på det.

Många önskar, av förståeliga skäl, att det skulle finnas en tablett som tog bort alla de skrämmande symtom som abstinensen kan ge upphov till, men det finns ingen sådan. Allt experimenterande med andra läkemedel gör vanligen bara ont värre. Lita på Dig själv och Din egen styrka, Du kommer att få anledning att förundras.

Tillbaka till topp


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: