KONSUMENTINSTITUTET LÄKEMEDEL OCH HÄLSA
CONSUMER INSTITUTE FOR MEDICINES AND HEALTH


AKTUELLT PÅ KILEN

 • Presentation
 • Historik
 • Beroende
 • Sluta!
 • Abstinens
 • Antidepressiva
 • KILEN " lönsam affär
 • Utbildning & Seminarier
 • Skrifter
 • SKRIVELSER
  -
  Pressmeddelanden
  -
  Övriga skrivelser
  -
  Berättelser
 • Upprop


VAD ÄR ELIN

 • Presentation
 • Använda ELIN
 • Rapporthjälp
 • Rapportera NU!
 • Biverkningsrapporter


KONSUMENTFÖRENINGEN

 • Presentation
 • Medlemsanmälan
 • GÄSTBOK


Länkar


Skicka mail till oss:

Redaktionen
Webansvarig

 

 

 


Det går att sluta!


En dag förstår man.


Insikten att man blivit beroende av sina lugnande och sömngivande tabletter kan komma på många olika sätt.

För en del kommer den långsamt. Kanske efter många års dövade känslor av obehag inför tabletterna. Känslor som växer till förvissningen att "utan tabletterna kan jag inte leva."

För andra kommer den plötsligt. Kanske som ett resultat av att läkaren en dag säger att "det är dags att sluta nu." Eller när tabletterna oväntat tar slut under semestern. Eller när man bara inte hittar dem just när man behöver ta en.

Det kan innebära den första panikupplevelsen.

Skam och förnedring

Följden av insikten om beroendet är ofta nog en känsla av fångenskap och förnedring. Man upptäcker att man inte bara är beroende av tabletterna utan också av läkaren som skriver ut dem.

Skammen blir en daglig följeslagare. Skam för att man inte klarar av att gå ut och handla, inte bjuda hem vänner, inte åka tunnelbana, inte delta på konferensen eller mötet inte göra något av allt det som alla andra tycks klara utan tabletter.

Det går att sluta

När insikten om beroendet kommit. När oron för att inte få ett nytt recept dyker upp vid varje läkarbesök. När tabletterna börjat föda sin egen ångest, då är det tid att minnas att

DET GÅR ATT LEVA ETT BÄTTRE LIV UTAN TABLETTER. DET GÅR ATT SLUTA!

Hur gör man?

Vi har ingen patentlösning, men följande metod har med framgång använts av oss i många år.
1. Börja med att föra en noggrann, men kortfattad, dagbok som innehåller:

a) klockslag då du tar tabletten/tabletterna.
b) hur många, vilken styrka, vilken sort.
c) skälet till att du tar tabletterna just då (situation och känsla).

2. Efter en till två veckor går du igenom dagboken.

a) Är din konsumtion regelbunden så blir frågan: Var under dygnet är det lättast att ta bort en tablett eller en halv eller en kvarts?

b) Är din konsumtion mycket oregelbunden så bör ditt första steg vara att jämna ut den under ett par veckor innan du tänker efter vilken tid på dygnet du kan skära ned dosen.

3. Minska dosen så mycket som du tror att du klarar utan att bli alltför rädd. (Ex: en halv tablett mindre på morgonen.) Håll denna nya dosering i två veckor. Fortsätt med dagboken, skriv upp eventuella abstinenssymtom och deras varaktighet.

4. När två veckor gått går du åter igenom dagboken och tänker efter var du kan ta bort nästa tablett eller del av tablett. Är abstinensbesvären alltför påtagliga så avvaktar du ytterligare en vecka med att minska dosen.

5. Fortsätt på det här viset i två till treveckors intervaller.


UPPSTÅR DET PROBLEM OCH FRÅGOR KONTAKTAR DU KILEN.
TEL: 020-27 26 25

Finn din egen väg

Under en nedtrappning bör du se det hela som en undersökning som ska leda fram till din egen väg att sluta med tabletter.

Får du svårigheter betyder det inte att du misslyckats utan att du fått viktiga erfarenheter att ta vara på i det fortsatta arbetet att finna din väg bort från tabletterna.
Lita på de signaler du får av dig själv!
Lita också på att du är oerhört mycket starkare än du tror!

Varför nedtrappning?

Vi rekommenderar en långsam nedtrappning främst för att begränsa eventuella abstinenssymtom. Det vanligaste skälet till "Misslyckanden" är att man haft för bråttom och inte orkar med abstinensen.

Det går inte att förutsäga vem som får abstinens eller exakt vilka symtom som uppstår, men några vanliga symtom är:

Ångest
Sömnstörningar
Yrsel
Muskelspänningar/muskelvärk
Krypningar
Synstörningar
Dåligt minne/koncentrationsstörningar
Depression
Överkänslighet för ljud, ljus, lukter och beröring.

Typiskt för tablettabstinensen är dels att den är långdragen dels att den kommer och går. I svåra fall kan den dra ut över månader, men med allt längre perioder av symtomfrihet.

KOM IHÅG! ALL ABSTINENS GÅR ÖVER! KILEN, TELEFON 020-27 26 25

Kan man sluta tvärt?

Ja, de allra flesta som äter lugnande medel gör ju faktiskt det utan några problem. Har du ätit tabletter länge eller ätit höga doser bör du först ta kontakt med KILEN eller en kunnig läkare.

Att sluta några råd

" Tag det lugnt! Visa dig själv omtanke och respekt.
" Får du abstinens så minns att all abstinens går över.
" Drick inte alkohol under nedtrappningen och se upp med stimulantia, som kaffe, te, tobak och coca cola. De medlen har en tendens att förvärra abstinensen.
" Undvik åksjukepiller.
" Var försiktig med hostmediciner och smärtstillande medel.
" Dämpa inte abstinensen med en tablett, det förlänger bara svårigheterna.

Kom ihåg:

" att en nedtrappning innebär såväl fysisk som psykisk stress. Minska kraven på dig själv! Såväl dina egna som andras!

" att det är lättare att ta sig igenom svårigheter med omvärldens stöd än utan det. Tala om att du håller på att trappa ned på tabletter och att det innebär att du inte orkar lika mycket som annars och att du kan behöva stöd ibland.

" att KILEN finns, med många års erfarenheter och möjlighet att ge dig stöd av olika slag.

RING OCH FRÅGA, PRATA, BESTÄLL TID.

Det räcker inte med en metod

Att sluta med tabletter efter ett långvarigt bruk är sällan bara en fråga om att mekaniskt tillämpa en metod, oavsett vilken metod det är.
Att sluta med tabletter är att släppa det man uppfattat som sin enda trygghet och istället söka tryggheten hos sig själv och i samvaron med andra.
Den finns där den kräver arbete och tålamod och den är värd sitt pris.

Tillbaka till topp


KILENS grundstenar " SOLIDARITET " HOPP " KUNSKAP
Postadress: Kammakargatan 7, S-111 40 Stockholm Telefon: 08-696 01 00. Fax: 08-696 01 10

e-mail: