Utskriftsvänligt

Ändrad 2007-04-01

Rapporter och skrifter

 

I vår grundläggande idé ingår att de kunskaper och erfarenheter, som byggs upp i samarbetet med de människor som söker hjälp hos oss, ständigt ska föras ut till alla som berörs av dem. I detta syfte samlar vi då och då erfarenhet och kunskap i skrifter och artiklar.

Många texter publicerar vi alltefter direkt på hemsidan. En del finns bara på papper och kan beställas från oss.

Rapporter:

- Children, Youth and Medicines.
A report from an international conference in Sweden 2005. Engelsk text.
DVD och/eller bok. Enbart bok eller DVD kostar 50kronor. Tillsammans 100 kronor

-ANTIDEPRESSIVA. Vad styr den ökade förskrivningen
Rapport från en konsumenthearing den 8 maj 2003.
Pris: 50 kronor

-Läkemedelsskador och Ansvar.
Rapport från en konsumenthearing om läkemedel den 24 oktober 2001.
Pris: 50 kronor

-Av hänsyn till andra – om kvinnor och läkemedel
Om åtta kvinnors kamp för att komma tillrätta med sina livskriser och sitt beroende av läkemedel. Red.: Cattis Grant. I samarbete med Folkhälsoinstitutet och KSAN.     Pris 30 kronor

-Mänskligt Möjligt – En bok för livet
Ett urval av anföranden från seminariet Mänskligt Möjligt. Medverkar gör bl.a. Göran Bergstrand, Bo Göranzon, Nina Lekander. Utgiven i samarbete med Sober förlag                                      Pris: 100 kronor

-Identitet och beroende – En förstudie om beroende av lugnande medel.
Med kvantitativa och kvalitativa metoder studeras läkemedlens effekter i människors liv och på deras identitet.
Författare: Forskningspsykolog Sam Larsson                   Pris: 100 kronor

Läkemedelsberoende i ett nordiskt perspektiv I
Rapport från ett nordiskt seminarium i Stockholm 1994 rörande bensodiazepiner. Föreläsningar, diskussioner och lägesbeskrivningar från de nordiska länderna.                                                                                               Pris: 75 kronor

 

-Consumer REPORTS on Medicines
Consensus document från den första internationella konferensen i Sigtuna, september- oktober, 2000. Engelsk text.

-Bedövande erfarenheter – 550 år av läkemedelsberoende. De drabbades egna berättelser. 26 sidor
I brev och enkäter har människor berättat om sitt liv med tabletter.
Bearbetning: Lars Grip                                                                         Pris: 50 kronor

-Läkemedelsberoende – att ge hjälp åt den som klarar sig själv 17 sidor
Skriften är tänkt att vara till hjälp för alla som möter människor som utvcklat ett läkemedelsberoende och som vill bistå dem i arbetet att bryta beroendet. Författare: Jan Albinson och Lena Westin.
Utgiven tillsamans med Alna-rådet.                                                       Pris: 50 kronor

-Till priset av vad? 29 sidor
Om kostnader och konsekvenser av läkemedelsberoende.
I fem intervjuer med f.d. läkemedelsberoende tecknas en bild av det lidande beroendet innebär och i en särskild fallstudie görs en genomgång av beroendets ekonomiska konsekvenser för individ och samhälle.                                                       Pris: 50 kronor

  

ARTIKELSERIEN

KILEN informerar:

1. Att möta och bemöta läkemedelsberoende. Författare: Jan Albinson, 8 sidor

2.
Att behandla läkemedelsberoende - vad är problemet? 2 sidor

3.
Bemötande och KILENs två regler , 2 sidor

4.
Bensodiazepiner – en komplikation i behandling av alkoholberoende.
Författare: Jan Albinson, 5 sidor

5. Lustmördaren – om läkemedel, sexualitet och arbetet med detta.
Författare: Jan Albinson & Lena Westin, 5 sidor

6. Arbetsliv och läkemedel. Författare: Jan Albinson & Lena Westin, 6 sidor

7. Bensodiazepiners effekter på äldre. Författare: Chefsöverläkare Lise-Lotte Risö-Bergerlind, 11 sidor

8. Läkemedelsberoende och vikten av att ta vara på läkemedelbrukarens erfarenhet och kunskap. Författare: Jan Albinson & Lena Westin, 18 sidor

9. Patient - konsument. Författare Jan Albinson & Lena Westin. 3 sidor