NYHETER
 KILENs uttalande
vid
Världshälsoförsamlingen