Biverkningsenheten i Lund

Brev daterat Stockholm 20 juni 2001 angående läkemedelsskador och ansvar har v idare- befordrats till Läkemedelsverket i Uppsala. Vi är ett regionalt biverkningscentrum som arbetar på uppdrag av Läkemedelsverket.

 

Med vänlig hälsning

Elisabeth Ekman

Forskningsfarmaceut

Biverkningsenheten

Farmakologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Lund

221 85 LUND

 

Nästa svar