Ang. KILENs frågor rörande Läkemedelsskador och Ansvar

I ert brev daterat den 28 juni 2001 har vi som verksamt läkemedelsföretag i Sverige beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och svar på ett antal frågor rörande läkemedelsskador och ansvar.

Eftersom vi som företag är anslutna till den Läkemedelsförsäkringsförening som finns vill vi hänvisa till det svar ni får därifrån. Vi är också medlem i Läkemedelsindustriföreningen (LIF), och vill därför också hänvisa till det svar som LIF skickar in.

Med vänlig hälsning

PFIZER AB

Lars Gunneflo

Verkställande direktör

 

 

Pfizer AB

Nytorpsvägen 36

P.O. Box 501

183 25 TÄBY

Nästa svar