Svar på KILENs frågor från:

Apoteket AB

Bergquist, O

Biverkningsenheten i Lund

Eli Lilly

Föreningen för de Neurosedynskadade

Finansinspektionen

GlaxoSmithKline

HSAN

Landstingsförbundet

Läkemedelsförsäkringsföreningen

Läkemedelsindustriföreningen

Läkemedelskommittén i Blekinge

Läkemedelskommittén i Skaraborg

Läkemedelskommittén i Uppsala

Läkemedelsverket

Mjörndal, Tom, Umeå universitetssjukhus

Miljöpartiet

NEPI

Patientförsäkringsföreningen

Pfizer

Riksförsäkringsverket

Rättsmedicinalverket

SBU

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut

Statens Medicinsk- Etiska Råd

the Uppsala Monitoring Center

Vänsterpartiet